English
 
Strona główna > Tadeusz Kotarbiński > Teksty
Teksty o Tadeuszu Kotarbińskim i jego twórczości
Poniżej zostały zamieszczone opracowania dotyczące dzieła i życia Tadeusza Kotarbińskiego. Zgrupowano je w sześciu kategoriach tematycznych. Zachowana została forma przypisów stosowanych w poszczególnych tekstach. Ewentualne przypisy wstawione w poszczególnych tekstach zostały zamieszczone na końcu tekstów.
Pragniemy w tym miejscu podziękować, autorom oraz odpowiednim, uprawnionym instytucjom, za wyrażenie zgody na udostępnienie poniższych opracowań na naszej stronie.
Jednocześnie zaznaczamy, że wszelkie prawa do poniższych tekstów są zastrzeżone. Teksty te podlegają takiej samej ochronie prawnej jak teksty drukowane. Ani całość ani żaden fragment poniższych tekstów nie może być w żaden sposób przedrukowywany, reprodukowany, powielany mechanicznie, fotooptycznie, zapisywany elektronicznie lub magnetycznie ani odczytywany w środkach masowego przekazu, bez pisemnej zgody właściciela praw autorskich (wymienionego na końcu danego tekstu).


Fundacja Praxis
UMCS