English
 
Strona główna > Tadeusz Kotarbiński > Sylwetka
Tadeusz Kotarbiński

Patron Zespołu Badawczego Prakseologii
im. T. Kotarbińskiego IF WFiS UMCS


Tadeusz Kotarbiński. Patron ZBP IF WFiS UMCS.Tadeusz Kotarbiński - Pytanie:
do czego prakseologia może być pożyteczna?
Pytanie żenujące, gdyż jest to poszczególny przypadek pytania, „na co rozum zda się”
[...].31.03.1886-03.10.1981
Fundacja Praxis
UMCS